Yangın Danışmanlığı

İş yerlerinde meydana gelebilecek yangın tehlikelerini ve kaynaklarını tespit ederek, mevcut tehlikeler ile kaynağında mücadele edilmesi, bertaraf edilemeyen tehlikelerin kontrol altında tutulmasını sağlanır. Bu çerçevede;

  • Yangın risk raporunun hazırlanması,
  • Düzenleyici, önleyici faaliyetlerin uygulanması,
  • Yangın eğitimi verilmesi,
  • Yangınla mücadele ekibinin oluşturulması ve çalışma planlarının hazırlanması,

düzenlemeleri sağlanır.